141M

Win64; AAX, VST3

Tone Empire为音频工程师,音乐制作人和音乐家制作高级音频插件。

包括:
BlackQ V2 v1.1.2 – 平滑管 EQ
Firechild v1.5.0 – 4 型号的 Vari-Mu 压缩机
Goliath V2 v1.5.0 – 饱和/动力学/EQ
LOC-NESS v2.5 – 鼓/打击乐处理器
Model 5000 v1.0 – 重型 VCA 压缩机
Neural-Q-Q v1.0.2 – A.I/基于神经网络的 EQ 和饱和
OptoRED v1.1.0 – 透明光学压缩机
Reelight Pro v1.0.5 – 磁带仿真

下载地址:

隐藏内容

此处内容需要权限查看

  • 普通10积分
  • 会员免费
  • 永久会员免费推荐

发表回复

后才能评论